Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, zbieranych w ramach działalności szkoły językowej ENFRIENDS.PL prowadzonej przez firmę English Friends Olga Monika Remes z siedzibą przy ul. Sybiraków 1 lok.3, 15-204 Białystok. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby dowiedzieć się, jak postępujemy z danymi osobowymi, które zbieramy od użytkowników naszej strony internetowej oraz uczestników naszych kursów.


2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma English Friends Olga Monika Remes, prowadząca szkołę językową ENFRIENDS.PL. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: olga@enfriends.pl, telefon: 884004814, lub pocztą na adres naszej siedziby.


3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, b) marketingu bezpośredniego naszych usług, c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administracji danych (np. wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b) realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) adres zamieszkania, e) dane dotyczące uczestnictwa w kursach językowych.


5. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne oraz usługi pocztowe.


6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności okresu przedawnienia roszczeń i przechowywania dokumentacji księgowej.


7. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające z przepisów RODO, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, e) przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: olga@enfriends.pl.


8. Wniesienie skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie prowadzi profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.


10. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym zmianami lub udostępnieniem.


11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


12. Pliki cookies i zasady ich używania
Strona internetowa ENFRIENDS.PL korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonowania witryny, dostosowywania wyświetlanych treści do preferencji użytkowników oraz monitorowania ruchu na stronie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na temat plików cookies oraz zasad ich używania można znaleźć w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej szkoły.

Nauczanie języka angielskiego to nasza pasja!

Zapytaj o dostępny termin już dziś, aby dołączyć do wielu zadowolonych Uczniów szkoły English Friends.

Zapytaj o termin

© enfriends.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona internetowa stworzona przez
Top